Pravidla zpracování osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů společnosti TP Tech s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů

Za účelem zajištění transparentnosti zpracování osobních údajů a splnění legislativních povinností Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Proto jsme pro Vás připravili tento dokument, v němž naleznete všechny potřebné informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost TP Tech s.r.o., se sídlem Palachova 1404/2, Liberec 1-Staré Město, 460 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, IČO: 25483978 (dále “My”).

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

V rámci naší činnosti můžeme zpracovávat následující osobní údaje získané od Vás případně z veřejných zdrojů:

Kategorie osobních údajů

Osobní údaje

Účel zpracování

Údaje nezbytné pro realizaci služby

adresa sídla, adresa realizace projektu, kontaktní údaje, telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení.

zprostředkování prodeje a služeb

Osobní údaje vzniklé při komunikaci s námi

Dle potřeby komunikace

Konkrétní specifické požadavky

Tyto údaje zpracováváme proto, abychom mohli řádně plnit smlouvu s Vámi uzavřenou a zároveň Vás informovat o novinkách v rámci našich produktů, což je naším oprávněným zájmem. Samozřejmostí je, že odebírání novinek můžete kdykoliv odmítnout prostřednictvím odkazu v obdrženém e-mailu.

Pokud budeme chtít Vaše údaje předat našim partnerům, případně Vás informovat o novinkách, které přímo nesouvisejí s našimi produkty, vždy si od Vás pro tento účel vyžádáme souhlas.

Komu Vaše údaje předáváme?

Do žádné třetí země ani mezinárodní organizaci Vaše údaje nepředáváme.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu účelu jejich zpracování (viz také tabulka výše), tedy po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy (zejména zákon o účetnictví, zákon o DPH), respektive náš oprávněný zájem na ochranu našich práv v případě reklamací či možných sporů, tedy po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů je pro nás na prvním místě. Základem je, že všichni naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně školeni na problematiku bezpečnosti informací a osobních údajů. Samozřejmě striktně řídíme přístupová oprávnění, a to jak na úrovni fyzické, tak logické bezpečnosti. Pravidelné také v rámci naší společnosti provádíme analýzu bezpečnostních rizik, na jejímž základě navrhujeme a přijímáme potřebná nápravná opatření.

Cookies

Abychom zajistili bezvadné fungování webových stránek, využíváme na našich stránkách cookies. Pro účely systémové správy můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, a to případně včetně informace o Vaší IP adrese, operačním systému a druhu internetového prohlížeče s tím, že všechny tyto údaje jsou anonymizovány a jedná se výhradně o statistické údaje o tom, jak si prohlížíte náš web. Na základě těchto informací se snažíme webovou prezentaci nastavit tak, aby pro Vás byla přehledná a uživatelsky přívětivá. Fyzické osoby neidentifikujeme. Cookies a jejich využívání můžete nastavit v rámci svého internetového prohlížeče.

Jaká máte práva?

V souladu s Nařízením máte následující práva:

  • pokud realizuje některé ze zpracování na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat a to na níže uvedených kontaktech;
  • právo na přístup k vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
  • právo na opravu nepřesných údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů, tam kde je to oprávněné a možné;
  • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením;
  • právo na přenositelnost údajů tam, kde je právním základem pro zpracování nutnost dodržet smluvní vztah a údaje jsou zpracovávány automatizovaně, máte;
  • právo vznést námitku v situaci, kde zákonným důvodem pro zpracování je náš oprávněný zájem. V takovém případě přestaneme zpracovávat vaše údaje pro daný účel, ledaže budeme mít na zpracování oprávněný zájem nebo pro vznik, výkon nebo ochranu svých legitimních nároků.
  • pokud si myslíte, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jak nás můžete kontaktovat?

Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu gdpr@tptech.cz, případně písemně na adresu našeho sídla.

Working...